Zoek
Sluit dit zoekvak.

De helende kracht van massage bij traumaverwerking

Massage is al lang erkend als een effectieve behandeling voor spier- en gewrichtspijn, gespannen schouders en een stijve nek. Maar de voordelen van massage reiken verder dan alleen het verlichten van fysieke klachten. Steeds meer aandacht wordt besteed aan de rol van massage bij traumaverwerking, vooral bij mensen die lijden aan een Post-Traumatisch Stress Syndroom (PTSD). Talrijke wetenschappelijke onderzoeken bevestigen de waardevolle rol die massage kan spelen als ondersteunende therapie bij traumaverwerking.

Massage voor lichaam en geest

Massage richt zich niet alleen op lichamelijke klachten, maar heeft ook aantoonbare voordelen voor onze geestelijke gezondheid. Mensen die ooit een massage hebben ervaren, hebben waarschijnlijk gemerkt dat het tijdens deze rustgevende sessie gemakkelijk is om alledaagse spanningen los te laten, zowel fysiek als mentaal. Zelfs mensen met ernstigere traumatische ervaringen kunnen baat hebben bij massage als ondersteuning bij hun traumaverwerking, zoals zij die lijden aan PTSD als gevolg van geweld, misbruik, een ongeluk, ziekte of operatie.

Langdurige gevolgen van trauma

Traumatische gebeurtenissen kunnen mensen nog lange tijd in hun greep houden. Ze blijven worstelen met angst, depressieve gevoelens en vaak ook met fysieke pijn. Het kan moeilijk zijn voor hen om de traumatische effecten van het verleden los te koppelen van het heden en de toekomst. Professionele psychologische hulp is in deze gevallen van cruciaal belang, en massage kan dienen als een aanvullende behandeling. Het kan mensen helpen om beter om te gaan met hun angst en pijn, waardoor hun dagelijks leven weer wat draaglijker wordt.

Hoe helpt massage bij traumaverwerking?

Er wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van massage. Een van de meetbare resultaten die uit verschillende onderzoeken naar voren komen, is de verandering in hersenchemie die door massage teweeg wordt gebracht. Massage leidt tot een afname van het stresshormoon cortisol, terwijl tegelijkertijd de hormonen serotonine en dopamine vrijkomen, die het lichaam en de geest helpen ontspannen. Hierdoor worden zowel lichamelijke als geestelijke klachten aanzienlijk verminderd. In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd naar mensen die massagetherapie kregen na een traumatische gebeurtenis. Hieronder worden twee van deze onderzoeken uitgelicht.

depressieve setting


Wetenschappelijk onderzoek naar massage en traumaverwerking

Effecten van massage na de trauma veroorzaakt door orkaan Andrew

In 1992 zorgde orkaan Andrew voor een van de meest destructieve rampen van het afgelopen decennium. Veel schoolkinderen in de getroffen gebieden ondervonden gedragsproblemen en leden aan posttraumatische stress. Een onderzoek werd uitgevoerd onder deze kinderen, waarbij een deel van de groep een maand na de orkaan massagetherapie kreeg.

De resultaten waren opmerkelijk. De kinderen die massagetherapie hadden ontvangen, vertoonden meer geluk, minder angst en hadden een lager cortisolgehalte in hun speeksel. Bovendien werden blijvende veranderingen waargenomen, zoals een lagere score op de Children’s Manifest Anxiety Scale (CMAS) en de Center for Epidemiological Studies Depression Scale. Observaties en opdrachten, zoals het maken van tekeningen van zichzelf, toonden aan dat deze kinderen meer ontspannen waren dan de kinderen die geen massagetherapie hadden gekregen.

Massage na trauma van seksueel misbruik

Een ander onderzoek bevestigt eveneens de waarde van massage bij traumaverwerking. Onderzoek uitgevoerd door Cynthia Price van de Universiteit van Washington toonde aan dat slachtoffers van seksueel misbruik met een Post-Traumatisch Stress Syndroom aanzienlijke verlichting van hun symptomen ervoeren na massage- en lichaamsgerichte therapie, in combinatie met psychotherapie.

Meer
posts